Як розподілялись кошти грантів інституційної підтримки та які масові порушення були допущені посадовими особами УКФ
10 БЕРЕЗНЯ / 2021
Сьогодні ми хочемо навести лише досить стислий опис чисельних порушень, які були допущені посадовими особами УКФ при виділенні грантів інстутуційної підтримки.

Ми пропонуємо вашій увазі лише викладення фактів та аналіз частини документів, які знаходяться у відкритому доступі. Ми не даємо оцінку таким діям.
Лише одне питання - "Ну як?"
8 липня 2020 року КМУ постановою №592 виділив 590 мільйонів гривень для надання Українським культурним фондом грантів інституційної підтримки юридичним особам усіх форм власності сфери культури, культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму тощо. Гроші були виділені із фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-2, та її наслідками.

На виконання даної постанови КМУ та на підставі Закону України №692-ІХ від 16.06.2020 року «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної підтримки сфери культури, креативних індустрій, туризму, малого та середнього бізнесу у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», Український культурний фонд (далі також УКФ) оголосив про грантову програму фінансової допомоги сфери культури, креативних індустрій та туризму під назвою «Культура в часи кризи: інституційна підтримка».

Було проведено дві грантові програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» та додатковий конкурс «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)».

Порядок виділення бюджетних коштів на грантову програму інституційної підтримки був затверджений власними наказами Українського культурного фонду:
- Щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» Наказ №83 від 21.07.2020 та Наказ №116 від 18.08.2020
- Щодо грантової програми «Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)» Наказ №124 від 02.09.2020

Одними з основних умов надання грантів інституційної підтримки серед іншого була наявність основного коду КВЕД у грантоотримувача, дата реєстрації юридичної особи, а також взагалі факт діяльності суб'єкта господарювання, який зазнав втрат.

Щодо необхідного обов'язкового факту діяльності грантоотримувача та спричинених втрат, то така норма прямо міститься в п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 затвердженого Постановою КМУ №592 від 08.07.2020 року:

"3. Бюджетні кошти використовуються з метою підтримки сфери культури, туризму та креативних індустрій, які зазнали втрат у зв'язку з дією обмежувальних заходів, пов'язаних із поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2."

Також така норма прямо зазначена в Наказах УКФ щодо суті програми:

"Програма «Культура в часи кризи: інституційна підтримка» спрямована на надання грантів інституційної підтримки для:
-покриття витратна операційну та основну діяльність до кінця 2020 року організацій, що здійснюють діяльність в секторах культури, креативних індустрій та культурно-пізнавального (внутрішнього) туризму відповідно до визначених Фондом статей кошторису;"

Згідно з нормами п.1 статті 3 Господарського Кодексу України визначено, що під господарською діяльністю розуміється діяльність суб'єктів господарювання у сфері суспільного виробництва, спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

Отже, необхідною умовою отримання грантових коштів окрім наявності основного КВЕД та дати реєстрації ще повинен бути факт здійснення дільності заявником, що має відображатись у фінансових показниках, а також наявність втрат, що також може відображатись в зменшенні фінансових надходжень, або скороченні чисельності працівників.

Окремо слід зазначити, що саме посадові особи УКФ повинні були здійснювати технічний відбір заявок та контролювати виконання всіх вимог, в тому числі на підставі поданих документів, а також наявних публічних відкритих реєстрів Міністерства Юстиції України. Також порядком використання коштів був передбачений прямий обов'язок УКФ затверджувати кошториси.

Проте щось пішло не так...
Грантова угода №3ORG21-25363 від 01.12.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Карналлі Алла Михайлівна
Код ЄДРПОУ: 2910905402
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 2 «Візуальне мистецтво»
Сума договору: 496 894 гривні 41 копійка

Порушення:
1. Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання, що вказана в договорі не відповідає публічним даним ЄДРПОУ та вимогам наказу УКФ
Дата державної реєстрації організації-заявника:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG21-25363 - 01.01.2019 року
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ становить - 28.10.2019 року


Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 2 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо дати реєстрації заявника не пізніше 01.01.2019 року

2. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG21-25363 - 74.20 Діяльність у сфері фотографії
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 73.11 Рекламні агентства


Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно публічних даних ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 2 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 73.11 немає в переліку)

3. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592


Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG21-25363 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність в 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю)
Грантова угода №3ORG81-26784 від 01.12.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Кравець Ірина Миколаївна
Код ЄДРПОУ: 2963505368
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 500 000 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG81-26784 - 90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих магазинах

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно публічних даних ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 47.78 немає в переліку)

2. Заявник в погодженому з УКФ кошторисі зазначив придбання матеріальних засобів більше 6000,00 грн. за одиницю
Заявник в погодженому із УКФ кошторисі вніс придбання матеріальних засобів, а саме одягу, як послуги. Так було погоджено придбання наступних матеріальних засобів:
Черевики жіночі 3 шт. по ціні 7200.00 грн. за одиницю на суму 21600.00 грн.
Черевики жіночі зимові 3 шт. по ціні 7200.00 грн. на суму 21600.00 грн.
Жупан 3 шт. по ціні 7200.00 грн. за одиницю на суму 21600.00 грн.
Кунтуш зимовий (делія) 3 шт. по ціні 7200.00 грн. за одиницю на суму 21600.00 грн.
Каптан білий 1 шт. по ціні 7200.00 грн. на суму 7200.00 грн.
Жупан синій 1 шт. по ціні 7200.00 грн. на суму 7200.00 грн.

Згідно із Додатком №8 до Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо допустимого переліку витрат заборонено придбання матеріальних засобів, вартість яких перевищує 6000,00 грн. за одиницю без ПДВ.

Грантова угода №3ORG11-02804 від 13.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Гужва Лідія Миколаївна
Код ЄДРПОУ: 2789514344
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 1 «Аудіовізуальне мистецтво»
Сума договору: 499 860 гривень 87 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG11-02804 - 59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, телевізійних програм
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно публічних даних ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 1 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 68.20 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG81-26995 від 14.12.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "Щастя Кідс"
Код ЄДРПОУ: 42483322
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 682 138 гривень 41 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG81-26995 - 85.52 Освіта у сфері культури
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 85.10 Дошкільна освіта

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно публічних даних ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 85.10 немає в переліку)

Окремі зауваження:
Згідно з погодженим УКФ кошторисом було профінансовано експлуатаційні витрати та оренду приміщення приватного дитячого садка "Щастя Кідс" www.shchastyakids.com.ua

Грантова угода №3ORG81-26670 від 01.12.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "Діджитал Люкс Медіа"
Код ЄДРПОУ: 39535490
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 995 134 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG81-26670 - 90.02 Діяльність щодо підтримання театральних і концертних заходів
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 63.12 Веб-портали

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 63.12 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG41-26822 від 24.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Лозинська Наталія Юріївна
Код ЄДРПОУ: 2644013264
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 500 000 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG41-26822 - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 4 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 13.92 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG41-26943 від 29.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Тищенко Андрій Миколайович
Код ЄДРПОУ: 3024917759
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 499 985 гривень 50 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG41-26943 - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 4 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 46.42 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG41-26558 від 04.12.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Карагодіна Каріна Юріївна
Код ЄДРПОУ: 3171718420
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 497 394 гривень 28 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG41-26558 - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 14.39 Виробництво іншого трикотажного та в'язаного одягу

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 4 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 14.39 немає в переліку)

2. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592

Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG41-26558 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність у 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю), не сплачував податки.
Грантова угода №3ORG41-26632 від 13.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Курніцький Богдан Олексійович
Код ЄДРПОУ: 3167016458
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 169 422 гривень 11 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG41-26632 - 74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 4 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 47.19 немає в переліку)

Грантова угода №3INST81-26435 від 05.11.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "ЛАТ"
Код ЄДРПОУ: 25214305
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 90 569 гривень 66 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3INST81-26435 - 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 73.11 Рекламні агентства

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 116 від 18.08.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 73.11 немає в переліку)

Грантова угода №3INST81-26350 від 09.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Бабкіна Вікторія Василівна
Код ЄДРПОУ: 3197203749
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 458 981 гривень 37 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3INST81-26350 - 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 73.11 Рекламні агентства

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 116 від 18.08.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 73.11 немає в переліку)

Грантова угода №3INST81-26263-3 від 21.10.2020 року
Грантоотримувач: ПРАТ "Бінго Інтертеймент"
Код ЄДРПОУ: 24076841
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 999 998 гривень 55 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3INST81-26263-3 - 90.02 Діяльність із підтримки театральних і концертних заходів
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 8 Наказу Українського культурного фонду № 116 від 18.08.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 47.11 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG31-26586 від 11.12.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "ЕЛСП КОМПАНІ"
Код ЄДРПОУ: 42770612
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво»
Сума договору: 392 060 гривень 12 копійок

Порушення:
1. Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання, що вказана в договорі не відповідає публічним даним ЄДРПОУ та вимогам наказу УКФ
Дата державної реєстрації організації-заявника:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG31-26586 - 01.01.2019 року
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ становить - 24.01.2019 року

Дата державної реєстрації суб'єкта господарювання згідно ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 3 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо дати реєстрації заявника не пізніше 01.01.2019 року

Грантова угода №3ORG41-26964 від 20.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Заблоцький Андрій Валерійович
Код ЄДРПОУ: 2710616038
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 270 114 гривень 28 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG41-26964 - 63.99 Надання інших інформаційних послуг (лише для організацій в галузі культури)
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 82.30 Організування конгресів і торговельних виставок

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ та навіть той, що прямо заявлений в договорі не відповідає вимогам Додатку № 4 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 63.99 та 82.30 немає в переліку допустимих для ФОПів)

Грантова угода №3ORG31-26274 від 30.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Ярмола Олександр Юрійович
Код ЄДРПОУ: 2420422512
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 3 «Аудіальне мистецтво»
Сума договору: 149 875 гривень 78 копійок

Порушення:
1. Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам наказу УКФ та пп.1 п.4 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592
Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД:
В Додатку № 1 до Договору №3ORG31-26274 - 90.01 Театральна та концертна діяльність
Згідно з публічними даними ЄДРПОУ - 74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.

Основний вид діяльності організації-заявника згідно КВЕД згідно з публічними даними ЄДРПОУ не відповідає вимогам Додатку № 3 Наказу Українського культурного фонду № 124 від 02.09.2020 року в частині вимог щодо основного виду діяльності згідно КВЕД (коду КВЕД 74.90 немає в переліку)

Грантова угода №3ORG81-26991 від 10.12.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "Місіс Відкритий Світ Україна"
Код ЄДРПОУ: 40677106
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 861 560 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592

Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG81-26991 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність в 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю), не має основних засобів та штатних працівників, та не сплачував податки протягом 2019 та 2020 року.

Грантова угода №3ORG81-26582 від 08.12.2020 року
Грантоотримувач: ТОВ "ГУАШ"
Код ЄДРПОУ: 37874732
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 956 110 гривень 60 копійок

Порушення:
1. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592

Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG81-26582 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність в 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю), не має основних засобів, та не сплачував податки протягом 2019 та 2020 року.

Офіційним веб-сайтом заявника вказаний приватний інстаграм-екаунт

Згідно з наявними публічними даними, вже після оголошення конкурсу, заявник 28.09.2020 року змінив свій основний код КВЕД з 73.11 (який не передбачений вимогами конкурсу) на 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність

Грантова угода №3ORG51-26751 від 30.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Авдєєв Олександр Васильович
Код ЄДРПОУ: 3006120931
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 5 «Перформативне та сценічне мистецтво»
Сума договору: 500 000 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592


Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG51-26751 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність у 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю)
Грантова угода №3ORG41-26315-2 від 24.11.2020 року
Грантоотримувач: ФОП Костельна Віра Андріївна
Код ЄДРПОУ: 1987103326
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 4 «Дизайн та мода»
Сума договору: 469 773 гривень 91 копійок

Порушення:
1. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592


Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG41-26315-2 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність у 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю)
Грантова угода №3ORG81-06340 від 04.12.2020 року
Грантоотримувач: ГО "Всеукраїнська організація "Розвиток освіти спорту та талантів"
Код ЄДРПОУ: 42387325
Програма: Культура в часи кризи: інституційна підтримка (додатковий конкурс)
ЛОТ: ЛОТ 8 «Культурні та креативні індустрії (кроссекторальна діяльність)»
Сума договору: 990 658 гривень 00 копійок

Порушення:
1. Нецільове використання бюджетних коштів всупереч вимогам п.3 Порядку використання коштів, виділених для здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 липня 2020 р. № 592


Згідно з даними зазначеними в Додатку №1 до Договору №3ORG81-06340 заявник прямо зазначає, що не проводив господарську діяльність в 2019 та 2020 році (усі фінансові показники за ці періоди дорівнюють нулю). Організація заявник здійснює діяльність у сфері спорту, а видатки згідно з кошторисом, який був погоджений УКФ, були здійсненні на придбання спортивного інвентарю

Спілка концертної індустрії України - СКІУ
Union of concert industry of Ukraine - UCIU
info@uciu.org
Долучайся!
Заповни форму і ми обов'зково зв'жемось з тобою
Прізвище та ім’я
Твій e-mail
Номер телефону
Сфера діяльності